7 832 лица са заявили желание за целева помощ за отопление в област Пазарджик до 31 юли

01.08.2023 16:35 1628 Коментари: / Добави коментар Източник: РДСП Редактор: Таня Кабурова Пазарджик
7 832 лица са заявили желание за целева помощ за отопление в област Пазарджик до 31 юли

От 01 юли 2023 г. започна приемът на заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г.. До момента подадените заявления в област Пазарджик са 7 832 или с близо 1 500 в повече за същия период през 2022 година. През миналата година от 01.07.2022 до 31.07.2022 г., дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в областта са приели 6 537 заявления.

Отново, за сега, най-много са желаещите в общините Белово и Септември – общо 2 034, следвани от общините Велинград и Сърница – общо 1 856.  Най-драстично е увеличението за Дирекция „Социално подпомагане“ – Пещера, която териториално обслужва общините Пещера и Брацигово. Социалните работници там са приели с 350 повече заявления за помощ за отопление до момента или общо 1300, като през миналата година за същия период те са били 928.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2023 г. до 31 март 2024 г.. Размерът на целевата помощ се определя ежегодно със заповед на министъра на труда и социалната политика. За този отоплителен сезон 2023/2024 г. е 109,39 лв. месечно или общо 546,95 лв., и ще се изплаща чрез ДСП по настоящ адрес на лицата и семействата. Размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 2,858.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври на място в Дирекциите „Социално подпомагане“ или в специално организирани за целта приемни, чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт, с квалифициран електронен подпис или по пощата.

Всички дирекции в област Пазарджик ще консултират и приемат заявления - декларации и по населените места извън общинските центрове, в рамките на задължителните си посещения по графици, които са изпратени на кметовете на селата в област Пазарджик. Така няма да се налага на желаещите да кандидатстват за целева помощ за отопление да посещават лично офисите на Дирекциите „Социално подпомагане“ и да пътуват до общинските центрове.
Информация за контактите за връзка с ДСП в област Пазарджик може да намерите на следния електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/kontakti/teritorialni-strukturi

Заявление-декларация може да получите от офисите на ДСП или да изтеглите от електронен адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.
За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят и на следните допълнителни условия:

- обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;
- да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;
- да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2023 г. - 504,00 лв.), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

- да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

- да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 3 628,80 лв. (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2023 г. е в размер на 151,20 лв.).

Целевата помощ за отопление се предоставя за топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане; при отопление с твърдо гориво в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане или на търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

Споделете в:

Коментари

Топ новини

Днес на места със слънце и температури около 10 градуса
11.12.2023 08:03 27
Днес на места със слънце и температури около 10 градуса

Днес ще бъде предимно слънчево, но преди обяд на места в низините и котловините щ...

Стефан Марков е носител на наградата на Сдружението на предприемачите Предприемач на годината
10.12.2023 17:40 130
Стефан Марков е носител на наградата на Сдружението на предприемачите Предприемач на годината

На тържествена церемония Сдружението на частните предприемачи и работодатели в Па...

Стойко Стефанов: Задълженията на Белово се доближават до бюджета на общината
10.12.2023 16:23 407
Стойко Стефанов: Задълженията на Белово се доближават до бюджета на общината

Задълженията на Белово доближават до размера на бюджета на община. Това съобщи в ...

ТМ+

Хороскоп за 10 декември
10.12.2023 11:18 309 Общество
Хороскоп за 10 декември

Овен - Не ограничавайте инициативата си. Ако ви е необходимо да привлечете...

Хороскоп за 9 декември
09.12.2023 11:53 363 Общество
Хороскоп за 9 декември

Овен - Върнете се още веднъж към всичко изоставено и изостанало. Изяснете си пр...

Отличиха заслужилите художници за 2023 г.
08.12.2023 18:21 1933 Култура
Отличиха заслужилите художници за 2023 г.

70 творби на 28 автори са включени в годишната изложба на пазарджишките художници...

Motorola представи специално издание на устройствата razr 40 ultra и edge 40 NEO - единствените смартфони на пазара в цвета на 2024, обявен от Pantone.
08.12.2023 16:40 253 Техно